Ching
papua new guinea巴布亚新几内亚

Ching的书  · · · · · ·  ( 12本在读 · 64本想读 · 132本读过 · 2个书单 )

在读
 • Lee Kuan Yew
 • White Fragility
 • A Woman Makes a Plan
 • Teaching Against the Grain
 • 100 FACTS MAGIC
想读
 • 左传
 • 东周列国志
 • 反抗者
 • 故事
 • 剧本

> 浏览Ching看的杂志(5)

Ching的电影  · · · · · ·  ( 66部在看 · 87部想看 · 874部看过 · 8个片单 )

想看
 • 超异能族
 • 三悦有了新工作
 • 月光骑士
 • P!NK:我所知道的一切
 • 天桥上的魔术师
看过
 • 惜花芷
 • 谢谢你温暖我
 • 全职猎人2011
 • 南来北往
 • 异人之下 第一季

Ching的音乐  · · · · · ·  ( 2张在听 · 42张想听 · 461张听过 )

在听
 • Waii - K.C.Y
 • Inspiral Carpets - How It Should Be
想听
 • Matthew Lien - Bleeding Wolves
 • Acid Mothers Temple & The Cosmic Inferno - Pink Lady Lemonade
 • The B-52's - Cosmic Thing
 • Carlos Bica - Matéria Prima
 • Faun - Von Den Elben

Ching关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Ching的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论1 )

Ching的舞台剧  · · · · · ·  ( 7部看过 )

看过
 • 近乎正常(中文版)
 • 水生
 • 孤寂棉田
 • 虎生
 • 玛蒂尔达Ching的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

- 未登录无法查看更多内容 -

Ching的同城活动  · · · · · ·  ( 21个参加 · 60个感兴趣 )

Ching的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


本页永久链接: https://www.douban.com/people/ksa/

订阅Ching的收藏:
feed: rss 2.0