Meng Wen Jie
Jason M.

Meng Wen Jie的游戏  · · · · · ·  ( 想玩1 )

想玩
 • 文明6 Sid Meier's Civilization VI

Meng Wen Jie关注的小站  · · · · · ·

Meng Wen Jie的书  · · · · · ·  ( 10本想读 )

想读
 • C# in Depth, Fourth Edition
 • 深入理解计算机系统
 • 太阳系大乐透
 • 计算机程序设计艺术・卷1
 • Masters of Doom

Meng Wen Jie的电影  · · · · · ·  ( 3部在看 · 137部想看 · 418部看过 · 1个片单 )

想看
 • 留校联盟
 • 乡下人 第四季
 • 幸福谷 第三季
 • 空中浩劫 第二十三季
 • 无神
看过
 • 沙丘2
 • 拿破仑
 • 蜘蛛侠:纵横宇宙
 • 奥本海默
 • 碟中谍7:致命清算(上)

Meng Wen Jie的音乐  · · · · · ·  ( 2张想听 · 14张听过 )

想听
 • 周杰伦 - 稻香
 • 周杰伦 Jay Chou - 逆鳞
听过
 • The Weeknd... - Starboy (feat. Daft Punk)
 • The Weeknd... - Save Your Tears (Remix)
 • 威肯 The Weeknd... - Save Your Tears (Remix)
 • Max Steiner - Casablanca
 • Lady Gaga - The Fame Monster
Living the Dream

Meng Wen Jie的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Meng Wen Jie 看过 拿破仑 Napoleon‎ (2023)

终于看了一部好看的电影在影院里,享受!

本页永久链接: https://www.douban.com/people/jasocn/

订阅Meng Wen Jie的收藏:
feed: rss 2.0