◆ hachi的相册-生 活②然而火锅很一般…不过和母上一起吃特别开心

这个拌饭好吃哭了

盆友来成都!

嗷嗷嗷嗷玉桂卷吃不腻!

草莓酸奶味超好吃!

好喝!!!!

嗨起来!!!!!!!!

嗷嗷嗷啊!!!!!!

鱼肉!!!!!!!

牛肉!!!!!

一个凶器

麻辣牛肉可以救命!!!!!!!!

我吃到啦!

自家面

这个好容易吃上瘾!

1664配寿司棒呆!

~(@^_^@)~

肥宅吃喝在成都。第一发:http://www.douban.com/photos/album/39654652/