yuntzucccccc的书  · · · · · ·  ( 75本想读 · 461本读过 · 2个书单 )

想读
 • 海利科尼亚 2:夏
 • 火星俱乐部
 • 梦瘾
 • 敞墳之地
 • Cracking the PM Interview
读过
 • 天使的呢喃
 • 星星是冰冷的玩具
 • 約束的場所
 • 九號夢
 • 油炸綠番茄

yuntzucccccc的电影  · · · · · ·  ( 16部在看 · 38部想看 · 302部看过 )

想看
 • 彼得罗夫的流感
 • 无尽之夏
 • 桃与梅
 • 盛装恋爱有理由
 • 泰格·诺塔洛:移魂假小子
看过
 • 路易·C·K:老招笑了
 • 谨启,路易‧CK
 • 马克·诺曼德:神智不清
 • 路易·C·K:抱歉
 • 黑客帝国:矩阵重启

yuntzucccccc的音乐  · · · · · ·  ( 1张在听 · 57张想听 · 660张听过 )

在听
 • Ólafur Arnalds - Found Songs
想听
 • 午夜乒乓 - 劇烈物語
 • everfor - NOBODY ISLAND
 • 洪申豪 - bored
 • Aube... - Orbital Confluence - Benefit 2000 [RARE]
 • 濁水溪公社 - 鄉土‧人民‧勃魯斯

yuntzucccccc的舞台剧  · · · · · ·  ( 1部想看 )

想看
 • 汉密尔顿有趣的人会在有趣的地方相遇

yuntzucccccc的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

yuntzucccccc的关注  · · · · · ·  ( 成员44 )

王梆
方可成
方可成
世々之友
世々之友
f
f
钟螺
钟螺
云天
云天
馬長樂
馬長樂
李小兔
李小兔

yuntzucccccc的同城活动  · · · · · ·  ( 10个参加 · 6个感兴趣 )

yuntzucccccc的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


yuntzucccccc常去的小组(3)  · · · · · ·

北京无中介租房
北京无中介租房 (648726)
北京租房
北京租房 (1369544)
丧豆临时广播
丧豆临时广播 (51597)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/yuntzucccc/

订阅yuntzucccccc的收藏:
feed: rss 2.0