xp的书  · · · · · ·  ( 4本在读 · 185本想读 · 47本读过 )

在读
 • 竞争优势
 • 定位
 • 玩法变了
 • 社交网站界面设计
想读
 • 故事经济学
 • 布道之道
 • 乌合之众
 • 云计算核心技术剖析
 • 柔道战略

xp的音乐  · · · · · ·  ( 2张想听 · 3张听过 )

想听
 • Joyside - Your City Is A Desert To Me
 • 刘若英 - 我很好
听过
 • Michael Jackson - Michael Jackson 25th Anniversary of Thriller
 • Michael Jackson - Billie Jean
 • Michael Jackson - Beat It

xp的电影  · · · · · ·  ( 3部想看 · 22部看过 )

想看

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • xp
 • xp:   hi     2009-10-19 18:10
 • xp
 • xp:   test     2009-05-13 09:10

xp关注的小站  · · · · · ·

xp的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论1 )xp的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

xp的同城活动  · · · · · ·  ( 6个感兴趣 )

xp的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


xp常去的小组(8)  · · · · · ·

全球代购&海淘|微信号:dddai2016
全球代购&海淘|微信号... (294304)
中医
中医 (400182)
社交/数字营销 by SocialBeta
社交/数字营销 by Soci... (7512)
SugarCRM
SugarCRM (529)
用户行为分析
用户行为分析 (8398)
关注电子商务
关注电子商务 (1836)
Twitter
Twitter (40344)
Python编程
Python编程 (95970)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/xplazy/

订阅xp的收藏:
feed: rss 2.0