wisley的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注1 )

第一个相册
2013-10-10更新

wisley的书  · · · · · ·  ( 1本在读 · 308本想读 · 18本读过 )

在读
 • 路易斯.I.康的空间构成
想读
 • Architectural Graphics
 • Folding Architecture
 • XS Green
 • 図解アトリエ・ワン
 • Envisioning Information

> 浏览wisley看的杂志(1)

wisley的电影  · · · · · ·  ( 44部想看 · 37部看过 )

wisley的音乐  · · · · · ·  ( 4张想听 )

想听
 • 日向敏文 - 東京ラブストーリー
 • Keyboard Album
 • Tamas Wells - A Mark on the Pane

wisley关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • 枫叶草
 • 枫叶草:   你在深圳?     2011-01-08 18:15
 • 枫叶草
 • 枫叶草:   你好,为什么会加我啊?好像从没认识过啊~     2009-10-09 17:34
 • 叶镶嵌
 • 叶镶嵌:   《路易斯·I·康的空间构成》是部好书;还有本瑞士人编的康作品平面解读,也见过,很不错。康可以千古的。     2009-03-14 23:50
 • chloe
 • chloe:   好~~~     2008-08-10 23:05
 • Summergirlvivi
 • Summergirlvivi:   HELLO!!     2008-08-05 19:21
blog地址:build4.lofter.com

wisley的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

wisley的关注  · · · · · ·  ( 成员211 )

陈惜玉
陈惜玉
hihiirene
hihiirene
meeweem
meeweem
wwwwww
wwwwww
LP_MASTER
LP_MASTER
Shine晴
Shine晴
知觉和尚
知觉和尚
forca
forca

wisley的同城活动  · · · · · ·  ( 76个参加 · 183个感兴趣 )

wisley的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


wisley的豆列  · · · · · ·  ( 全部2 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/xiao-shi/

订阅wisley的收藏:
feed: rss 2.0