WM的相册  · · · · · ·  ( 创建9 · 关注0 )

2012
2012-05-27更新
2011 罗马
2011-11-06更新
Cutie and the B...
2011-10-23更新
行装为置
2011-09-08更新

WM的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

下午搭地铁,刚好高峰期 我挤到一个孕妇身边,包包刚好卡在她肚子上 具体位置应该是她肚子和胸中间 我身后一个男人下巴卡在我头上 一共四个站 后来,孕妇呻吟了一声 我忽然感觉到她肚子踹了我一脚 我也感到腰的位置有某种物体 我觉得,以后还是骑车去上班...
    (2回应)
Blog:blog.163.com/bi-li-ba-la/小姐,今年無人15歲音乐人儿:

http://site.douban.com/fama-wally-mia/
il fatto è
il fatto è che sono stanca,
di tirar su le coperte corte
di girarmi nel letto
delle notti che bruciano in giardino
attese di orologio
orologio frantumato
ora mi impegno e vado a cenare

non è una poesia
è solo una stronzata che va a capo

WM的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

WM的舞台剧  · · · · · ·  ( 2部看过 )

看过

WM关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

  • 梦
  • :   mm,2012转眼将至,祝福!     2011-12-31 18:09
  • 梦
  • :   问候淼淼 ????????     2011-12-06 22:02
  • 椰椰
  • 椰椰:   我是那关注您的222么     2011-10-16 12:22
  • 平野行愿
  • 平野行愿:   抱歉刚才照片放错相册所以我把照片删了……     2011-10-06 02:19
  • 梦
  • :   Happy Chinese Valentine's Day! Ms/Mr Wang (^_−)−☆     2011-08-06 11:03

WM的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


WM的同城活动  · · · · · ·  ( 140个参加 · 164个感兴趣 )

WM常去的小组(136)  · · · · · ·  ( 全部 )

中国配音网
中国配音网 (132480)
中文配音
中文配音 (72911)
摩羯座 AB型血
摩羯座 AB型血 (978)
广州大学城
广州大学城 (23592)
小抄
小抄 (128200)
我爱M记
我爱M记 (33442)
加缪
加缪 (35515)
光头癖
光头癖 (688)

WM的评论  · · · · · ·  ( 评论10 )

> WM添加的条目

本页永久链接: https://www.douban.com/people/wmmia/

订阅WM的收藏:
feed: rss 2.0