tomheng的电影  · · · · · ·  ( 46部想看 · 42部看过 )

tomheng的同城活动  · · · · · ·  ( 1个感兴趣 )

tomheng的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )

tomheng的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

test
2009-04-27 19:10:49
TEST

tomheng的书  · · · · · ·  ( 5本在读 · 155本想读 · 12本读过 )

在读
 • 从一到无穷大
 • 平凡的世界(全三部)
 • 深入理解计算机系统
 • 百年孤独
 • MySQL性能调优与架构设计
想读
 • 飞行中的科学
 • 东晋门阀政治
 • 秦汉魏晋史探微
 • 悲惨世界(上中下)
 • 死水微澜

tomheng的音乐  · · · · · ·  ( 1张想听 )

想听
 • 孙燕姿 - 是时候
伪技术男,绝对路痴。

家在济南,求学于烟台,现窝居北京。http://weibo.com/tomheng
http://twitter.com/tomheng
......

tomheng的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

tomheng的关注  · · · · · ·  ( 成员110 )

我和豆瓣
我和豆瓣
朱岳
朱岳
mary
mary
llz
llz
金抽抽
金抽抽
[已注销]
[已注销]
丁小云
丁小云
魔鬼咨询师
魔鬼咨询师

tomheng的豆列  · · · · · ·  ( 全部5 )

本页永久链接: http://www.douban.com/people/tomheng/

订阅tomheng的收藏:
feed: rss 2.0