coraje的电影  · · · · · ·  ( 4部在看 · 543部想看 · 965部看过 · 5个片单 )

想看
 • 蠢蛋进化论
 • 白桦林
 • 捕鼠者
 • 第七大陆
 • 自由意志
看过
 • 服务外包
 • 美国鸟类
 • 绝命毒师 第一季
 • 暴风雨
 • 冬天的骨头

coraje的音乐  · · · · · ·  ( 5张在听 · 56张想听 · 579张听过 )

在听
 • Suede - A New Morning
 • Suede - Head Music
 • Suede - Coming Up
 • Suede - Dog Man Star: Deluxe Edition
 • Suede - Suede [Deluxe Edition, Box set, CD+DVD]
想听
 • Depeche Mode - Black Celebration
 • Duran Duran - Duran Duran (The Wedding Album)
 • Guillemots - Red
 • Wire - Red Barked Tree
 • Grauzone - Grauzone

coraje的书  · · · · · ·  ( 3本在读 · 80本想读 · 129本读过 )

在读
 • 西班牙旅行笔记
 • 24重人格
 • 自深深处
想读
 • 为了报仇看电影
 • 柑橘与柠檬啊
 • 过于喧嚣的孤独 底层的珍珠
 • 人都是要死的
 • 殡葬人手记

coraje的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

coraje的豆列  · · · · · ·  ( 全部6 )

coraje的相册  · · · · · ·  ( 创建3 · 关注0 )

coraje常去的小组(9)  · · · · · ·  ( 全部 )

Neil Codling
Neil Codling (209)
Jacob Pitts
Jacob Pitts (61)
suede—love&poison
suede—love&poison (5774)
生活小常识¤
生活小常识¤ (151026)
英国文学
英国文学 (9200)
骚电
骚电 (431)
Jason Schwartzman
Jason Schwartzman (17)
We Killed The Zeitgeist
We Killed The Zeitgeist (1169)

coraje的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

coraje的同城活动  · · · · · ·  ( 2个参加 · 8个感兴趣 )

coraje的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

> coraje去过的地方

> coraje添加的条目

本页永久链接: https://www.douban.com/people/sucks/

订阅coraje的收藏:
feed: rss 2.0