yshen6
迷幻电音曲!

yshen6的相册  · · · · · ·  ( 创建5 · 关注1 )

万物百态
2011-10-31更新

2011-08-19更新
木又寸
2011-06-24更新
失去支点的生活
2011-05-31更新
音乐封面
2008-10-09更新

yshen6的书  · · · · · ·  ( 5本在读 · 40本想读 · 19本读过 )

在读
 • 西方文明简史
 • 论摄影
 • Photoshop Lab修色圣典
 • 创意海报版式设计
 • MOON·映像
想读
 • 黄金时代
 • 我的精神家园
 • 一只特立独行的猪
 • Beyond Feelings
 • Getting More

yshen6的电影  · · · · · ·  ( 2部在看 · 243部想看 · 213部看过 )

想看
 • 心中天网岛
 • 电子世界争霸战
 • 白色上帝
 • 山本耀司:这是我的梦
 • 星运里的错
看过
 • 海边的曼彻斯特
 • 比利·林恩的中场战事
 • 刺客聂隐娘
 • 聚焦
 • 聋哑部落

yshen6的音乐  · · · · · ·  ( 16张在听 · 27张想听 · 88张听过 )

在听
 • The American Dollar - A Memory Stream
 • Mono - One Step More and You Die
 • Dolores O'Riordan - No Baggage
 • Envy - Insomniac Doze
 • Helios - Eingya
想听
 • Pg.lost - It's Not Me, It's You!
 • Patti Smith - Banga
 • Kathryn Williams - Little Black Numbers
 • Mickael Miro - L'Horloge Tourne
 • Saul - Strawberry

yshen6关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

My website
yjshen.com


yshen6的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

yshen6的同城活动  · · · · · ·  ( 42个参加 · 78个感兴趣 )

yshen6的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • [已注销]
 • [已注销]:   回看     2009-06-12 22:10
 • 夜游
 • 夜游:   。。。。。。。。。。。。同学你好     2009-04-11 22:15
 • 夜游
 • 夜游:   嗨嗨     2009-04-03 19:29

yshen6的豆列  · · · · · ·  ( 全部7 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/stosen/

订阅yshen6的收藏:
feed: rss 2.0