skyxqc的线上活动

发起的活动 参加的活动

过往的活动

用一句话描述你自己,做我的封面人物

2012年8月25日 周六 20:00 / 1392人参加

让我看看你的人脉指数!

2012年7月23日 周一 17:00 / 26473人参加 / 标签:测试 人脉 三星

秀头像,找真爱。

2012年2月21日 周二 12:00 / 380人参加 / 标签:爱情 豆瓣 男女 头像

如果让你设计一所在线大学?

2011年12月22日 周四 22:00 / 47624人参加

普通青年VS文艺青年VS二逼青年

2011年10月24日 周一 23:00 / 13435人参加 / 标签:照片 生活 搞笑

晒红心兆赫,让大家判断你是普、文、二哪种青年!

2011年11月22日 周二 15:00 / 498人参加 / 标签:豆瓣FM 红心兆赫

又一大波小丸子来袭--来秀你的小丸子

2011年10月26日 周三 12:00 / 118人参加 / 标签:麦当劳 小丸子 儿童套餐 豆瓣

晒晒你的豆瓣人生— —自杀前的留档

2011年8月25日 周四 22:00 / 3534人参加 / 标签:豆瓣 注销 晒

阿花城到此一游!

2011年8月26日 周五 17:00 / 238人参加 / 标签:豆瓣 阿尔法城 留影

一個陌生人的來信

2011年9月22日 周四 18:00 / 72909人参加

已注销,你快回来!!

2011年7月17日 周日 17:00 / 265人参加 / 标签:朋友 想念 注销 复活

豆瓣红人榜第三季之我最讨厌的豆瓣红人

2011年8月30日 周二 18:30 / 725人参加 / 标签:豆瓣 时尚 潮人 红人榜

来测试你的豆瓣音乐基因名片吧!!!

2011年6月28日 周二 17:00 / 5039人参加 / 标签:音乐基因

微公益:地下铁·更有爱--随想/方案/照片征集

2011年7月20日 周三 18:00 / 28745人参加 / 标签:微公益 地铁 联想 城市画报

默认头像什么的弱爆了!!!

2011年7月25日 周一 17:00 / 154人参加 / 标签:头像

这不是生命的尽头,皎皎你要加油!

2011年5月24日 周二 18:00 / 3117人参加 / 标签:爱心 音乐 摇滚 友情

“你是我心中的一首歌” 豆瓣FM七夕MHz中文情歌大征集!

2011年7月28日 周四 14:00 / 1485人参加 / 标签:豆瓣FM 歌曲征集

寻找“我说”帝!

2011年5月31日 周二 13:00 / 677人参加 / 标签:豆瓣说

当当网万种图书满200立减100,晒单送小豆

2011年6月21日 周二 16:00 / 3246人参加 / 标签:当当 小豆 打折 优惠

我要拍卖我自己!!!

2011年3月16日 周三 12:00 / 2218人参加 / 标签:毛遂自荐 展示