Anita_Yi的电影  · · · · · ·  ( 1部在看 · 58部想看 · 162部看过 )

想看
 • 热浪
 • 夜
 • 基恩
 • 午夜善恶花园
 • 创造永恒
看过
 • 夏日假期玫瑰花
 • 廷巴克图
 • 星球大战8:最后的绝地武士
 • 辛普森:美国制造
 • 帕特森

Anita_Yi的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注0 )

EXPO
2014-03-24更新

Anita_Yi的书  · · · · · ·  ( 10本在读 · 28本想读 · 15本读过 )

在读
 • 黑格尔
 • 临终心理与陪伴研究
 • 方介堪自选印谱
 • 美术的故事-从晚清到今天
 • 我弥留之际
想读
 • 法國大革命的起源
 • 拷问法国大革命
 • 辩论
 • 大转型
 • 现代欧洲史(全6卷)

Anita_Yi的音乐  · · · · · ·  ( 3张在听 · 3张想听 · 2张听过 )

在听
 • Peter Paul & Mary - The Very Best Of Peter Paul & Mary
 • ザ・ティン・ティンズ - Sounds From Nowheresville
 • Agnes Obel - Philharmonics
想听
 • David Arnold... - Sherlock - Original Television Soundtrack Music From Series One
 • 卢广仲 Crowd Lu - 慢灵魂
 • 陳珊妮... - I Love You, John

Anita_Yi关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Anita_Yi的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论2 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • [已注销]
 • [已注销]:   哎呀我求求你别再发我的照片啦!     2012-02-16 21:02
 • [已注销]
 • [已注销]:   开机!     2011-08-15 13:32
头像即化了妆的本人。
http://anita-a-yi.tumblr.com/

Anita_Yi的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Anita_Yi的同城活动  · · · · · ·  ( 9个参加 · 13个感兴趣 )

Anita_Yi的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Anita_Yi的豆列  · · · · · ·  ( 全部6 )

Anita_Yi常去的小组(27)  · · · · · ·  ( 全部 )

摩登家庭
摩登家庭 (7466)
重度抑郁症
重度抑郁症 (15862)
广西师大出版社北京贝贝特
广西师大出版社北京贝贝特 (5493)
老友记
老友记 (78968)
人民文学出版社
人民文学出版社 (4034)
世纪文景·人文
世纪文景·人文 (622)
上海译文出版社
上海译文出版社 (14982)
新星出版社
新星出版社 (7496)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/skgn/

订阅Anita_Yi的收藏:
feed: rss 2.0