CosmoCandy
Just a liberal kid

CosmoCandy的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论45 )

CosmoCandy的书  · · · · · ·  ( 8本在读 · 545本想读 · 190本读过 · 4个书单 )

在读
 • 亲密关系:通往灵魂的桥梁
 • 禅与日本文化
 • Traditions in World Cinema
 • The Age of New Waves
 • 过于喧嚣的孤独
想读
 • “女巫”: 不可战胜的女性
 • 愤怒与神秘
 • 人类的终极问题
 • 人类的终极问题
 • The Snakehead

CosmoCandy的电影  · · · · · ·  ( 1部在看 · 2045部想看 · 1006部看过 · 42个片单 )

想看
 • 中央车站
 • 圣境预言书
 • 回忆三部曲
 • 亲爱的
 • 宽恕
看过
 • 狗阵
 • 身体狂想曲
 • 想象之光
 • 目的地汽车旅馆
 • 神圣无花果之种

CosmoCandy的音乐  · · · · · ·  ( 62张想听 · 56张听过 )

想听
 • Kalafina - Seventh Heaven
 • 蛙池 - 蛙池 2020-2021
 • Kodaline - In A Perfect World
 • 夏之禹 - Young Fresh Chin II
 • 莫文蔚 - 一朵金花
听过
 • 陈绮贞 - 太阳
 • Kawa - 出雲南記
 • Billkin... - รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone) (From "แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2")
 • The Shanghai Restoration Project - The Shanghai Restoration Project
 • A公馆 - 这个时代的爱

CosmoCandy关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

作者 唐丢丢
江湖人称 唐祖贤(?

电影策展人 / 女性主义 / Berliner

🩵🦋

CosmoCandy的同城活动  · · · · · ·  ( 35个参加 · 135个感兴趣 )

CosmoCandy的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


> CosmoCandy添加的条目

本页永久链接: https://www.douban.com/people/sansan-XD/

订阅CosmoCandy的收藏:
feed: rss 2.0