RGs的电影  · · · · · ·  ( 272部想看 · 916部看过 )

RGs的音乐  · · · · · ·  ( 11张在听 · 12张想听 · 32张听过 )

在听
 • Charles Neidich... - Mozart: Clarinet Concerto; Horn Concertos Nos. 1 & 4
 • Royal Concertgebouw Orchestra... - Shostakovich: The Jazz Album
 • 陈升 - 家在北极村
 • 张震岳 - 我是海雅谷慕
 • 王菲 - 唱游
想听
 • Raphaël Beau... - Micmacs à tire-larigot
 • Sa Chen... - Grieg & Rachmaninov - Piano Concertos
 • Peter Pears... - Britten: Peter Grimes
 • Leonard Bernstein - The Final Concert
 • Gil Shaham... - Schubert For Two

RGs的书  · · · · · ·  ( 5本在读 · 14本想读 · 27本读过 )

在读
 • 费恩曼物理学讲义(第1卷)
 • 梦里花落知多少
 • 围城 / 人·兽·鬼
 • 厨房
 • 郁金香
想读
 • Music Theory
 • 外婆的道歉信
 • 玩命爱一个姑娘
 • 很高兴见到你
 • 时时刻刻

RGs的舞台剧  · · · · · ·  ( 1部看过 )

看过
 • 守岁

RGs的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

RGs的关注  · · · · · ·  ( 成员30 )

贺伊曼
贺伊曼
路上遇见一只猪
路上遇见一只猪
3区
3区
燕仰
燕仰
简七君
简七君
karl
karl
schonne
schonne
ssochamber
ssochamber

RGs的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


RGs的同城活动  · · · · · ·  ( 13个参加 · 34个感兴趣 )

RGs的豆列  · · · · · ·  ( 全部3 )

RGs常去的小组(4)  · · · · · ·

看电影 · 交流观影所思所想
看电影 · 交流观影所... (126862)
Faye
Faye (46678)
PENTAX
PENTAX (19369)
朴树
朴树 (28278)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/rgs2/

订阅RGs的收藏:
feed: rss 2.0