msheng的书  · · · · · ·  ( 1本在读 · 161本想读 · 87本读过 )

在读
  • 《德川家康》
想读
  • 逃不开的经济周期
  • 财务自由之路
  • 故事经济学
  • 股票大作手回忆录
  • 创新与企业家精神

msheng的电影  · · · · · ·  ( 11部想看 · 178部看过 )

msheng的音乐  · · · · · ·  ( 1张想听 )

想听
  • 范玮琪 - Love&FanFan

msheng的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

msheng的关注  · · · · · ·  ( 成员30 )

菠菜
菠菜
[已注销]
[已注销]
李小路
李小路
Milo
Milo
阿北
阿北
面瘫老大爷
面瘫老大爷
chili
chili
[已注销]
[已注销]

msheng的同城活动  · · · · · ·  ( 2个感兴趣 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/msheng/

订阅msheng的收藏:
feed: rss 2.0