Miaozhigang
健身 花臂

我挥挥手
就有很多手

我跑步
就有很多脚

小狗朝我摇尾巴
就有很多尾巴

然后
我打秋千
就有很多个我Miaozhigang的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

  • [已注销]
  • [已注销]:   好久不见     2012-07-23 23:45
  • 加加加加加加满
  • 加加加加加加满:   本来叫上你一起去玩儿的··结果我朋友有事来不了了··     2012-04-09 21:54
  • 加加加加加加满
  • 加加加加加加满:   有空咩啊~     2012-04-09 14:59
  • [已注销]
  • [已注销]:   就是。。。遇到贱人了。。。无奈。。。     2012-02-26 16:07
  • 慎独师太
  • 慎独师太:   你脑壳打铁所!     2012-02-05 15:01

Miaozhigang关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Miaozhigang的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Miaozhigang的评论  · · · · · ·  ( 评论2 )

Miaozhigang的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注0 )

Wassup
2014-10-23更新

Miaozhigang的同城活动  · · · · · ·  ( 69个参加 · 216个感兴趣 )

Miaozhigang常去的小组(65)  · · · · · ·  ( 全部 )

成都豆瓣
成都豆瓣 (152582)
成都兼职
成都兼职 (43359)
科学健身
科学健身 (222780)
努力,然后让愿望实现
努力,然后让愿望实现 (389)
一个人看电影
一个人看电影 (243357)
每天提前上床N小时我们一起读书
每天提前上床N小时我们... (778555)
穷游天下丨旅行 · 旅游
穷游天下丨旅行 · 旅游 (1230190)
爱狗俱乐部
爱狗俱乐部 (173582)

Miaozhigang的豆列  · · · · · ·  ( 全部5 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/miaozhigang/

订阅Miaozhigang的收藏:
feed: rss 2.0