Shelia Liu玩过的游戏(6)

PC / MAC / IPHN / IPAD / ANDR / PS4 / XONE / NS / 冒险 / 益智 / 2017-12-14 / 2017-12-14
2017-12-24
看完,神作!
PC / MAC / PS4 / NS / 冒险 / 2017-01-12 / 2017-01-12
2017-04-08
这个游戏真是我看过立意最深最烧脑的恐怖片了,台湾白色恐怖的背景,政治迫害才是剧情里最恐怖的部分吧,以及音乐和多重结局好评!
PC / PS4 / XBOX / NS / 2016-08-02 / 2016-08-02
2017-04-08
太美了啦!
3DS / 横版过关 / 音乐/旋律 / 格斗 / 2014-01-11
2016-12-24
童年的回忆噻!
PC / MAC / IPHN / IPAD / PS4 / PS3 / X360 / VITA / LIN / 益智 / 横版过关 / 2012-04-13
2016-12-24
这游戏作者真是充满恶意!解谜关卡没有攻略根本get不到点!