JING
拼命小支茉模式何时能全面启动呢

JING的书  · · · · · ·  ( 1本在读 · 6本想读 · 188本读过 )

在读
 • 你一定爱读的极简欧洲史
想读
 • 明朝那些事儿(1-9)
 • 谁在世界中心
 • 平凡的世界
 • 送你一颗子弹
 • 鳄鱼街

JING的电影  · · · · · ·  ( 37部想看 · 172部看过 )

JING的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )

JING的音乐  · · · · · ·  ( 20张听过 )

听过
 • 李孝利 - H-Logic
 • 이효리... - H-Logic
 • 李孝利( 이효리 ) - 3집-It's Hyorish
 • 李孝利... - Anyclub
 • 李孝利 - Dark Angel

JING的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注0 )

我太爱太爱他们!
2010-04-13更新

JING关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

http://weibo.com/hismyfamily

JING的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

JING的同城活动  · · · · · ·  ( 11个参加 · 24个感兴趣 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • [已注销]
 • [已注销]:   擦 还有小号~~~     2010-11-13 10:51
 • 璐斯基
 • 璐斯基:   嘻嘻 争取保持一致性哟哟^^     2010-08-06 21:55
 • 璐斯基
 • 璐斯基:   好大的胸哇哇哇哇~~~~     2010-06-01 22:39
 • C小露
 • C小露:   死啦q上留言也不回     2010-04-10 15:49
 • FF0000
 • FF0000:   天使爱美丽 我超爱 超爱的     2010-01-27 21:07

JING的豆列  · · · · · ·  ( 全部2 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/jeanne.lee/

订阅JING的收藏:
feed: rss 2.0