ihaoge的书  · · · · · ·  ( 39本读过 )

读过
 • 恶意
 • 湖畔
 • 平如美棠
 • 陆犯焉识
 • 秘密

ihaoge的电影  · · · · · ·  ( 6部看过 )

看过
 • 垫底辣妹
 • 昼颜
 • 面包和汤和猫咪好天气
 • 回首又见他
 • 空之境界

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Faye
 • Faye:   88     2012-10-31 15:15
 • Faye
 • Faye:   NI HAO     2012-10-31 15:15
 • Faye
 • Faye:   你去上海做飞机是吧!     2012-07-13 09:17
 • Faye
 • Faye:   HHHHHHH     2012-07-12 21:45
melody

ihaoge的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

ihaoge的关注  · · · · · ·  ( 成员3 )

77
77
Faye
Faye
Tampo-大乖
Tampo-大乖

ihaoge的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

ihaoge常去的小组(13)  · · · · · ·  ( 全部 )

每天提前上床N小时我们一起读书
每天提前上床N小时我们... (907298)
INFJ & INTJ
INFJ & INTJ (3135)
文艺2B青年
文艺2B青年 (23335)
有些话不说憋得慌
有些话不说憋得慌 (240934)
古诗词世界
古诗词世界 (180756)
NBA
NBA (98752)
德语Deutsch
德语Deutsch (72460)
青年背包旅行·旅游
青年背包旅行·旅游 (504725)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/ihaoge/

订阅ihaoge的收藏:
feed: rss 2.0