Zach的音乐  · · · · · ·  ( 112张在听 · 193张想听 · 117张听过 )

在听
 • Coldplay - Mylo Xyloto
 • 蔡健雅 - 說到愛
 • F.I.R.... - F.I.R.
 • Hurts - Happiness
 • 蔡琴 - 民歌蔡琴
想听
 • Original Soundtrack - 千禧曼波
 • Dévics - Buxom
 • Sigur Rós - Inni
 • 张智成 - 你愛上的...
 • 陈奕迅 - ?

Zach的电影  · · · · · ·  ( 10部在看 · 103部想看 · 93部看过 )

想看
 • 妮基塔 第二季
 • 驱魔者
 • 魔法奇幻秀
 • 那些年,我们一起追的女孩
 • 忧郁症
看过
 • 行尸走肉 第一季
 • 失恋33天
 • 歌剧院广场
 • Hello!树先生
 • 星空

Zach的书  · · · · · ·  ( 29本在读 · 78本想读 · 16本读过 · 1个书单 )

在读
 • 鲤·荷尔蒙
 • 书店的灯光
 • 动物农场
 • 春宴
 • 我在雨中等你
想读
 • 放任自流的时光
 • 窗里窗外
 • 独立书店,你好!
 • 我们仨
 • 美丽新世界

> 浏览Zach看的杂志(1)

Zach的豆列  · · · · · ·  ( 创建4 · 关注5 )

Zach的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

Zach的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )

Zach的同城活动  · · · · · ·  ( 95个参加 · 157个感兴趣 )

blog地址:blog.sina.com.cn/saladlife

Zach的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Zach常去的小组(194)  · · · · · ·  ( 全部 )

The Album Leaf
The Album Leaf (592)
Gay Earth
Gay Earth (170703)
Cult Film 邪典电影
Cult Film 邪典电影 (113735)
一起去旅行
一起去旅行 (822951)
epic45
epic45 (208)
蔡健雅
蔡健雅 (16577)
Damien Rice
Damien Rice (15794)
射手座
射手座 (104224)

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • 刘
 • :   鬼肢解 卡到阴 鬼宿舍 吓死鬼 邪降2:恶魔的艺术 蛇降 顽皮鬼 鬼鼓 灵虐 人肉米粉 凶间疑影 连体阴 求神问鬼 邪降3:鬼影随行 白血公主 惨死 死亡信件 鬼影 活鬼胎 鬼4虐 鬼5虐 尸魂落魄 恐怖护理站 十三骇人游戏 幽魂娜娜:鬼刹     2011-04-20 20:38
 • 刘
 • :   现在才想到 你的老鼠妞妞呢     2011-03-16 21:38
 • 刘
 • :   再老我都爱你~~ 董~     2010-11-22 00:00
 • 刘
 • :   ·········我必须霸占这里!     2010-10-14 11:14
 • 刘
 • :   来重庆!!     2010-09-22 20:58

Zach关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/i.mzach/

订阅Zach的收藏:
feed: rss 2.0