HungChing1982
技术哲学透镜下的设计与社会

HungChing1982的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论20 )

HungChing1982的书  · · · · · ·  ( 98本在读 · 30本想读 · 98本读过 )

在读
 • 分裂者
 • 不乖的哲学家
 • 当代西方政治哲学
 • 残虐记
 • 极简主义
想读
 • 梳毛、八卦及语言的进化
 • 催眠
 • 教养身体的政治
 • 恶魔大师
 • 赤色博物館

HungChing1982的电影  · · · · · ·  ( 5部在看 · 35部想看 · 197部看过 )

HungChing1982的相册  · · · · · ·  ( 创建2 · 关注0 )

做菜
2017-08-11更新
拍照
2017-08-07更新

HungChing1982的条目  · · · · · ·  ( 全部12 )

喜欢
 • 豆瓣阅读
 • 简书
 • ifttt
 • EyeEm
 • Blogger

HungChing1982关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

HungChing1982喜欢  · · · · · ·  ( 全部 )

博士候選人|專欄作家|技術哲學 PoT|科技與社會研究 STS|綠色設計|荷蘭 Enschede|台灣嘉義|www.cakeresume.com/hungching1982

HungChing1982的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

HungChing1982的关注  · · · · · ·  ( 成员4 )

白香
白香
Hiphone Chase
Hiphone Chase
LostAbaddon
LostAbaddon
Fallensin
Fallensin

HungChing1982常去的小组(16)  · · · · · ·  ( 全部 )

印象笔记
印象笔记 (49025)
Zotero 文献管理
Zotero 文献管理 (2456)
科技社会学(STS)
科技社会学(STS) (151)
ifttt
ifttt (3335)
Google Blogger
Google Blogger (4925)
Microsoft Office
Microsoft Office (2241)
豆瓣插件
豆瓣插件 (34465)
哲学人
哲学人 (114347)

本页永久链接: http://www.douban.com/people/hungching1982/

订阅HungChing1982的收藏:
feed: rss 2.0