guuuu的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论361 )

guuuu的书  · · · · · ·  ( 32本读过 )

读过
 • 上海堡垒
 • 荆棘鸟
 • 若星汉天空
 • 悟空传
 • 裂锦

guuuu的电影  · · · · · ·  ( 3249部看过 )

看过
 • 天机·富春山居图
 • 致我们终将逝去的青春
 • 鱼
 • 西游降魔篇
 • 宿醉

guuuu的舞台剧  · · · · · ·  ( 21部看过 )

看过
 • 蠢嗄揪疼
 • 一夫二主
 • 罗密欧与朱丽叶
 • 出气筒
 • 永远的微笑

guuuu的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

guuuu的关注  · · · · · ·  ( 成员33 )

shandian998
shandian998
GTO46
GTO46
Jiasi
Jiasi
ZHENHUI LI
ZHENHUI LI
means
means
Leo LI
Leo LI
[已注销]
[已注销]
私语大爱
私语大爱

guuuu的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


guuuu常去的小组(2)  · · · · · ·

签名党
签名党 (23)
关于这个事儿,我只说七个字儿
关于这个事儿,我只说... (53)

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

guuuu的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

> guuuu添加的条目

本页永久链接: https://www.douban.com/people/guuuu/

订阅guuuu的收藏:
feed: rss 2.0