Luc Tang的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论4 )

Luc Tang的书  · · · · · ·  ( 2本在读 · 1本想读 · 3本读过 )

在读
  • 法语分类词汇宝典
  • 偷书贼
想读
  • 乌合之众

Luc Tang的电影  · · · · · ·  ( 49部想看 · 250部看过 )

Luc Tang的音乐  · · · · · ·  ( 1张想听 · 4张听过 )

想听
  • Hans Zimmer - The Dark Knight Rises
听过
  • 许茹芸 - 我依然爱你
  • Lana Del Rey - Born to Die
  • Lana Del Rey - Born to Die
  • Nirvana - MTV Unplugged in New York

Luc Tang的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Luc Tang的豆列  · · · · · ·  ( 全部3 )

Luc Tang常去的小组(3)  · · · · · ·

【晒XX】女神来了-不羞涩招女管理员
【晒XX】女神来了-不羞... (15412)
不羞射(发色情一律封禁)
不羞射(发色情一律封禁) (53834)
法语。法国
法语。法国 (164018)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/focustom/

订阅Luc Tang的收藏:
feed: rss 2.0