blog地址:yametewei.blogspot.com/
Shane


I'm a romantic schizophrenic.

瑋的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

瑋的关注  · · · · · ·  ( 成员9 )

文泽尔
文泽尔
chau
chau
Hughing
Hughing
Beth Lau
Beth Lau
Tang Chan
Tang Chan
城市笔记人
城市笔记人
YOJIN
YOJIN
偏執小塵埃
偏執小塵埃

瑋的舞台剧  · · · · · ·  ( 11部想看 · 1部看过 )

想看
看过

瑋常去的小组(145)  · · · · · ·  ( 全部 )

窦唯 竇唯 Dou Wei
窦唯 竇唯 Dou Wei (15541)
Radiohead Fans
Radiohead Fans (17052)
克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan
克里斯托弗·诺兰 Chri... (7686)
杨乃文 FAITH
杨乃文 FAITH (8816)
AMAZON KINDLE | 豆瓣最老字号
AMAZON KINDLE | 豆瓣... (150156)
Fujifilm X Series
Fujifilm X Series (7108)
MAD MEN 广告狂人
MAD MEN 广告狂人 (17335)
Michael Fassbender
Michael Fassbender (2035)

瑋的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注1 )

affection
2011-03-19更新

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

  • YOJIN
  • YOJIN:   聖誕節快樂,親愛的     2011-12-25 15:39
  • [已注销]
  • [已注销]:   helloooooooooooooo     2011-06-13 20:13
  • YOJIN
  • YOJIN:   兒童節快樂,親愛的     2011-06-01 01:01
  • YOJIN
  • YOJIN:   情人節快樂,親愛的     2011-02-14 21:39
  • [已注销]
  • [已注销]:   很不正常的活着...     2010-05-15 22:14

瑋的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


> 瑋去过的地方

> 瑋添加的条目

本页永久链接: https://www.douban.com/people/ericowen/

订阅瑋的收藏:
feed: rss 2.0