Åstrid
Yetii..

Åstrid的音乐  · · · · · ·  ( 448张听过 )

听过
 • Hush! - 天文特徵
 • hush! - Everyone's gonna miss you
 • 郭顶 - 水星记
 • Michael Hoppe - Tapestry
 • Sea Pinks - Soft Days

Åstrid的电影  · · · · · ·  ( 28部在看 · 851部想看 · 629部看过 · 15个片单 )

想看
 • 马柔本宅秘事
 • 层
 • 在西伯利亚森林中
 • 玛克辛
 • 科学怪人
看过
 • 疾速追杀
 • 路德灵异侦探社
 • 非常关系
 • 随机应变
 • 晒后假日Åstrid的同城活动  · · · · · ·  ( 4个感兴趣 )

Åstrid的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


本页永久链接: https://www.douban.com/people/elegantice/

订阅Åstrid的收藏:
feed: rss 2.0