TENXI
又还是没有别的办法

TENXI的电影  · · · · · ·  ( 99部在看 · 530部想看 · 1124部看过 )

TENXI的音乐  · · · · · ·  ( 12张在听 )

在听
 • 陈奕迅 - The Key
 • Jason Mraz - The Return of Jason Mraz
 • Jason Mraz - Everything Is Sound
 • Jason Mraz - Love Is A Four Letter Word
 • Jason Mraz - 93 Million Miles

TENXI的书  · · · · · ·  ( 8本在读 · 2本想读 )

在读
 • 诗经是一枚月亮
 • 笑看沧海欲成尘
 • 海子诗全集
 • 海子
 • 海子的诗
想读
 • 金色机械
 • 如何征服英俊少男

TENXI的舞台剧  · · · · · ·  ( 2部想看 )

想看
 • 恋爱的犀牛
 • 蛮幽鬼

TENXI的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

TENXI的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


TENXI常去的小组(1)  · · · · · ·

豆瓣韩娱
豆瓣韩娱 (37035)

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • z™
 • z™:   我来了     2014-03-19 10:12
 • 苏珊酱
 • 苏珊酱:   新年快乐!!     2014-01-01 00:07
 • 觉 溺
 • 觉 溺:   噗 你笑死我了。。。震的时候记得跳个舞。。     2013-02-19 23:28
 • 觉 溺
 • 觉 溺:   啊哈哈哈 虚惊一场嘛 让你high一下~     2013-02-19 22:44
 • [已注销]
 • [已注销]:   元旦快乐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     2013-01-01 01:30

TENXI的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/curiosity9/

订阅TENXI的收藏:
feed: rss 2.0