Chuck Wong
在回憶裡不見不散。

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Chuck Wong
 • Chuck Wong:   down your sister's snow , really his mother's cold !     2012-03-07 21:46
 • Chuck Wong
 • Chuck Wong:   灵光     2010-08-09 11:48
 • 裤兜
 • 裤兜:   亲凉一夏 容光焕发···········     2010-08-06 17:09
 • Chuck Wong
 • Chuck Wong:   汕头汕尾,有头有尾     2010-07-30 14:23
 • Chuck Wong
 • Chuck Wong:   lucky to have you ,friends     2010-07-17 23:40

Chuck Wong的书  · · · · · ·  ( 37本想读 · 82本读过 )

想读
 • 查泰莱夫人的情人
 • 坚不可摧
 • 夜航西飞
 • 少有人走的路
 • 寂静
读过
 • 突然就走到了西藏
 • 失恋33天
 • 天才在左 疯子在右
 • 历史深处的忧虑
 • 城邦暴力团(下)

Chuck Wong的电影  · · · · · ·  ( 51部想看 · 172部看过 )

Chuck Wong的音乐  · · · · · ·  ( 6张在听 · 52张听过 )

在听
 • 五月天 - 第二人生 末日版
 • 苏打绿 - 你在煩惱什麼
 • 孙燕姿 - 是时候
 • 林宥嘉 - 美妙生活
 • 陈绮贞 - 太阳
听过
 • 周杰伦 - 惊叹号
 • 那英 - 那又怎样
 • 林宥嘉 - 美妙生活 (預購版)
 • 黄义达... - 微光
 • Leona Lewis - Spirit

Chuck Wong的相册  · · · · · ·  ( 创建2 · 关注0 )

Chuck Wong关注的小站  · · · · · ·

(Chuck Wong)

Chuck Wong的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Chuck Wong的关注  · · · · · ·  ( 成员12 )

这样的青年
这样的青年
izzie
izzie
Royalwe
Royalwe
刘意逢
刘意逢
Sky
Sky
foruのsmile
foruのsmile
沙子小姐你好
沙子小姐你好
Banno
Banno

Chuck Wong的同城活动  · · · · · ·  ( 1个参加 · 3个感兴趣 )

Chuck Wong的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Chuck Wong常去的小组(14)  · · · · · ·  ( 全部 )

新浪微博
新浪微博 (15809)
新浪博客
新浪博客 (1096)
燕窝
燕窝 (5616)
西南财经大学
西南财经大学 (3933)
成都豆瓣
成都豆瓣 (149171)
我们爱讲冷笑话
我们爱讲冷笑话 (685420)
成都打折
成都打折 (9888)
我们经常写博客
我们经常写博客 (831)

Chuck Wong的豆列  · · · · · ·  ( 全部3 )

> Chuck Wong去过的地方

本页永久链接: https://www.douban.com/people/chuckwong/

订阅Chuck Wong的收藏:
feed: rss 2.0