burning80的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

burning80的书  · · · · · ·  ( 9本在读 · 238本想读 · 126本读过 )

在读
 • 大问题
 • 品三国(下)
 • 品三国(上)
 • 道德情操论
 • 沉思录
想读
 • 御纂周易折中(全二册)
 • 周易折中
 • 枪炮、病菌与钢铁
 • 上帝掷骰子吗
 • 自私的基因

> 浏览burning80看的杂志(1)

burning80的电影  · · · · · ·  ( 3部在看 · 99部想看 · 230部看过 )

burning80的音乐  · · · · · ·  ( 31张在听 · 24张想听 · 55张听过 )

在听
 • 赞美之泉 - 不要放弃,满有能力
 • 呼斯楞 - 鸿雁塞北
 • 龚琳娜 Gong Linna - 自由鸟
 • 龚琳娜 - 走生命的路
 • 梦之旅演唱组合 - 流淌的歌声 真情依旧9
想听
 • Choying Drolma - Moments Of Bliss
 • 琼英卓玛觉姆 - Cho
 • Choying Drolma&Steve Tibbetts - Selwa
 • 阿尼 瓊英.卓瑪... - 寧靜心
 • Choying Drolma(阿尼瓊英.卓瑪) - 寧靜心2 祈請

burning80的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论5 )


burning80的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

burning80的同城活动  · · · · · ·  ( 18个参加 · 27个感兴趣 )

burning80常去的小组(193)  · · · · · ·  ( 全部 )

吴小莉
吴小莉 (29)
武汉大学->遥感学院
武汉大学->遥感学院 (85)
Savage Garden
Savage Garden (641)
Vanessa Carlton
Vanessa Carlton (71)
寂地 一起在路上
寂地 一起在路上 (14987)
这位太太
这位太太 (1252)
胡椒猫
胡椒猫 (247)
斯坦福大学机器学习导论
斯坦福大学机器学习导论 (3514)

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • burning80
 • burning80:   向你学习!     2009-08-06 19:56
 • Amazing
 • Amazing:   咦,现在开始研究经济学啦?你这孩子真是越来越有出息了~     2009-08-06 17:17
 • burning80
 • burning80:   小组的内容都没看过。。。     2009-05-30 22:10
 • Amazing
 • Amazing:   才发现你有好多小组啊,而且都是武汉的,还没更新成长沙的呢~     2009-05-30 22:00
 • Amazing
 • Amazing:   这孩子疯了吗?     2009-05-30 21:57

burning80的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


burning80的豆列  · · · · · ·  ( 全部7 )

本页永久链接: https://www.douban.com/people/burning80/

订阅burning80的收藏:
feed: rss 2.0