do or die

門的书  · · · · · ·  ( 3本在读 · 25本想读 · 18本读过 )

在读
 • 文身的历史
 • 雲南 Yunnan
 • Graffiti Woman
想读
 • 隐性逻辑
 • 制造暴力
 • 可卡因传奇
 • 春天责备
 • The Book of Exodus

> 浏览門看的杂志(1)

門的电影  · · · · · ·  ( 85部想看 · 221部看过 · 10个片单 )

想看
 • 末路狂花
 • 黑色八月
 • 冲出逆境
 • 制造伍德斯托克音乐节
 • 以藏
看过
 • 雨人
 • 头号玩家
 • 无名之辈
 • 发条橙
 • 出租车司机

門的音乐  · · · · · ·  ( 2张在听 · 54张想听 · 366张听过 )

在听
 • Various Artists - DJ Mitsu the Beats: 28 Roses
 • 印象合唱团 - 印象合唱团
想听
 • BUDAMUNK - Lost BudaMunk Files For Joe Styles
 • Burton Inc. - L.A. Will Make You Pay $$$
 • Tech N9ne - The Worst - 2K Edition
 • 结团-卡带 - 路途的奔波
 • Grooveman spot DJ KOU-G - Grooveman spot ep

門的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

- 未登录无法查看更多内容 -

門关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

門的同城活动  · · · · · ·  ( 27个参加 · 540个感兴趣 )

門的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


本页永久链接: https://www.douban.com/people/afro.wr/

订阅門的收藏:
feed: rss 2.0