QI Lyu的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论1 )

QI Lyu的书  · · · · · ·  ( 4本想读 · 3本读过 )

想读
 • 水の彼方
 • 双生水莽
 • 一豆七蔻
 • 斑马森林
读过
 • 月亮与六便士
 • 三体全集
 • 三体Ⅲ

QI Lyu的电影  · · · · · ·  ( 7部想看 · 22部看过 )

QI Lyu的音乐  · · · · · ·  ( 8张在听 · 3张想听 · 18张听过 )

在听
 • 高旗&超载 - 生命之诗
 • 惘闻 - 八匹马
 • 尹吾 - 每个人的一生 都是一次远行
 • Old Doll - 少年日记
 • AT17 - Meow Meow Meow
想听
 • 张佺 - 绕梁三日之张佺
 • Old Doll - 首 都 在 哪?
 • Various Artists - 谁是崔健

QI Lyu关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

迷茫追寻音乐的人~~~

QI Lyu的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

QI Lyu的同城活动  · · · · · ·  ( 14个参加 · 360个感兴趣 )

QI Lyu的豆列  · · · · · ·  ( 全部2 )

QI Lyu常去的小组(9)  · · · · · ·  ( 全部 )

我们与恶的距离
我们与恶的距离 (10294)
柯南俱乐部
柯南俱乐部 (30111)
万能青年旅店
万能青年旅店 (25183)
荷兰
荷兰 (6496)
民窖 FolkCellar
民窖 FolkCellar (604)
南京工业大学
南京工业大学 (1511)
尹吾
尹吾 (1720)
郭龙
郭龙 (1423)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/Raphaellv/

订阅QI Lyu的收藏:
feed: rss 2.0