jianxiong的相册  · · · · · ·  ( 创建29 · 关注0 )

amoy
2020-05-26更新
.
2019-09-26更新
【】
2018-10-24更新
巫高计划
2017-04-14更新
后天计划
2017-04-11更新


jianxiong的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

jianxiong的关注  · · · · · ·  ( 成员200 )

echo
echo
Always there
Always there
baiya
baiya
夏冰雹
夏冰雹
辻岛
辻岛
皮皮猴niki
皮皮猴niki
姜小白
姜小白
Chen XY
Chen XY

jianxiong的评论  · · · · · ·  ( 评论4 )

jianxiong的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

jianxiong的同城活动  · · · · · ·  ( 31个参加 · 11个感兴趣 )

jianxiong的舞台剧  · · · · · ·  ( 1部想看 )

想看

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

  • 八妹妹
  • 八妹妹:   丢了你的QQ.........你上线弹我一个,我有胶片的问题想请教你啦~~~~     2013-09-10 17:14
  • Lilly
  • Lilly:   >血<!!!不然沒改觀之前對我是什麽印象!幼稚無知少女嗎……     2013-04-06 23:13
  • Dandelion
  • Dandelion:   第一次听赵雷(南方姑娘) 是去年十月在苏州 第一首宋冬野(董小姐) 喜欢他的调调~     2013-03-01 11:22
  • 煎饼1991号
  • 煎饼1991号:   哈哈。之前没点开看那个相册,我刚刚才发现那件有树叶图案的是连体衣。真的是领口挑人。     2012-12-14 21:09
  • 流年
  • 流年:   (╯﹏╰)b咕~~(╯﹏╰)b/(ㄒoㄒ)/~~     2011-06-02 02:06

jianxiong的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


jianxiong的豆列  · · · · · ·  ( 全部33 )

jianxiong常去的小组(134)  · · · · · ·  ( 全部 )

捡人游新疆/Foryou
捡人游新疆/Foryou (16659)
厦门义工~
厦门义工~ (7722)
厦门曾厝垵义工
厦门曾厝垵义工 (11775)
底扫
底扫 (12568)
厦门租房
厦门租房 (39661)
长阳(湖北长阳)
长阳(湖北长阳) (37)
胶片厦门
胶片厦门 (53094)
胶片控
胶片控 (100772)

本页永久链接: https://www.douban.com/people/JIANXIONG102/

订阅jianxiong的收藏:
feed: rss 2.0