Hóng
他说快 趁青春还没冷下来

Hóng的电影  · · · · · ·  ( 21部在看 · 55部想看 · 1503部看过 · 9个片单 )

想看
 • 隐墙
 • 独家新闻
 • 大上海
 • 蝴蝶君
 • 新闻编辑室 第一季
看过
 • 帕尔默
 • 小确幸地图
 • 生态箱
 • 人类灭亡报告书
 • 世界新闻

Hóng的相册  · · · · · ·  ( 创建15 · 关注9 )

Ira Chernova
2015-09-30更新
JAPAN
2013-04-21更新

2011-10-21更新
Hey!
2011-07-04更新
a.b.k
2011-07-03更新

Hóng的书  · · · · · ·  ( 6本在读 · 10本想读 · 67本读过 )

在读
 • Word Power Made Easy
 • The Heart Is a Lonely Hunter
 • 子不语 1-2
 • 我的名字叫红
 • 南京浩劫
想读
 • 企鹅的忧郁
 • Learn Japanese the Fast and Fun Way (Fast and Fun Way Series)
 • 半衰期
 • 月刊 太田莉菜
 • 粵語(香港話)教程

Hóng的舞台剧  · · · · · ·  ( 1部想看 · 2部看过 )

想看
 • 一个陌生女人的来信
看过
 • 空中花园谋杀案
 • 恋爱的犀牛
【Weibo】: http://t.sina.com.cn/hongbc
【Tumblr】: http://hong1522.tumblr.com/
no gain no pain

Hóng的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Hóng的关注  · · · · · ·  ( 成员381 )

holmes
holmes
王xx
王xx
blueshadow
blueshadow
amiko
amiko
tianyi
tianyi
JulyChan
JulyChan
J
J
MUJI男
MUJI男

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Super S hit
 • Super S hit:   谢你的cake哈 好粗     2013-10-30 12:34
 • TroubleMaker
 • TroubleMaker:   大辞 新年快乐!!     2013-02-09 19:12
 • TroubleMaker
 • TroubleMaker:   大辞!!!!!!!!!!!     2012-12-16 22:38
 • [已注销]
 • [已注销]:   彪哥!小梁博什么八卦啊!     2012-09-12 12:15
 • 崮莔☂°
 • 崮莔☂°:   久違的豆友,道一聲好     2012-03-10 12:25

Hóng的同城活动  · · · · · ·  ( 195个参加 · 363个感兴趣 )

Hóng关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Hóng常去的小组(241)  · · · · · ·  ( 全部 )

P.K.14
P.K.14 (4166)
景涛咆哮组!!!!!!!!!!!
景涛咆哮组!!!!!... (494889)
生活小常识¤
生活小常识¤ (148107)
网店推荐·淘宝
网店推荐·淘宝 (125917)
flickr
flickr (28251)
考研去香港
考研去香港 (30286)
爱猫俱乐部
爱猫俱乐部 (417143)
笑点很奇怪
笑点很奇怪 (219965)

Hóng的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Hóng的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

 • 画风迥异的波特兰音乐节
  2015-09-15 18:20:35
  之前看到豆瓣有人发了豆瓣说说,关于这个音乐节的,后来google了一下真相,便有了这篇文章。 来自WeChat公众号: TinyMonster 原文链接:一個睡着听的音樂節 这是一个号称最低调的音乐节。由艺术家Chris Johanson在5年前发起的,同时融合了艺术展的几个元素...

Hóng的豆列  · · · · · ·  ( 全部17 )

> Hóng去过的地方

本页永久链接: https://www.douban.com/people/EchoCi/

订阅Hóng的收藏:
feed: rss 2.0