etsirt的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

#歌詞正字#孤女的願望
2018-02-26 21:09:44
1958年日語歌《花笠道中》台語填詞版。 請借問佈田的田莊阿伯啊 tshiánn tsioh-mn̄g pòo-tshân ê tshân-tsng a-peh a 人咧講繁華都市臺北對佗去 lâng teh kóng huân-huâ too-tshī,tâi-pak tuì tó khì 阮就是無依倚,可憐的女兒 gún tō-sī bô i-uá,khó-liân ê lú-jî/lú-...
#歌词正字#世界第一等
2018-02-22 15:36:59
閩南語歌詞正字我知道https://tieba.baidu.com/p/4978036751?see_lz=1&pn=2 和閩南語正字促進會 https://site.douban.com/108149/room/42232/ 都做了好多。 之所以還做歌詞正字註音,是為了自己學習,要來動動手。設置為所有人可見,是因為有的正字、註音可能跟別人略有區別,此外多了字詞釋義,也許會幫助一些人理...

etsirt的相册  · · · · · ·  ( 创建2 · 关注0 )

win10图片
2018-10-24更新
screenshot
2018-01-20更新

etsirt的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论5 )

etsirt的书  · · · · · ·  ( 15本在读 · 609本想读 · 200本读过 )

在读
 • The Bachelors' Ball
 • Linguistic Anthropology
 • 汉语拼音经典方案选评
 • Cognitive Psychology (7th Edition)
 • 野性的思维
想读
 • 文本盗猎者
 • 粉丝文化读本
 • 平原上的摩西
 • 飞行家
 • 猎人

etsirt的电影  · · · · · ·  ( 2部在看 · 241部想看 · 219部看过 )

etsirt的音乐  · · · · · ·  ( 8张在听 · 8张想听 · 7张听过 )

在听
 • 唐朝 - 唐朝
 • Martha Argerich... - Tchaikovsky: Piano concerto No.1 & Violin Concerto op.35
 • Leonard Bernstein... - Tchaikovsky: Symphony No.6 (Pathétique)
 • Various Artists - Classics Galore
 • 维也纳少年合唱团 - DIE SCHONSTE HIMMELSSTIMME
想听
 • Def Leppard - Vault: Def Leppard Greatest Hits
 • Tori Amos - Under the Pink
 • Tracy Chapman - Matters of the Heart
 • 沢田研二 - 女たちよ
 • 五条人 - 县城记

etsirt的舞台剧  · · · · · ·  ( 1部看过 )

看过
 • 我是月亮

etsirt的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

etsirt的同城活动  · · · · · ·  ( 2个参加 · 6个感兴趣 )

etsirt的豆列  · · · · · ·  ( 全部45 )

etsirt常去的小组(9)  · · · · · ·  ( 全部 )

走!一起种地盖房去!
走!一起种地盖房去! (2953)
评价长相小组
评价长相小组 (8460)
整容日记&微整形
整容日记&微整形 (14631)
我想去隆鼻
我想去隆鼻 (12285)
整容术
整容术 (74041)
英语报刊杂志翻译鉴赏
英语报刊杂志翻译鉴赏 (777)
那个叫“何伟”的美国人
那个叫“何伟”的美国人 (1269)
方言流行曲
方言流行曲 (13)

> etsirt添加的条目

订阅etsirt的收藏:
feed: rss 2.0