chenjiu
环境保护 人人有责!!

chenjiu的书  · · · · · ·  ( 2本读过 )

读过
  • 万物生长
  • 北京,北京

chenjiu的电影  · · · · · ·  ( 3部在看 · 43部想看 · 91部看过 )

chenjiu的音乐  · · · · · ·  ( 1张听过 )

听过
  • Sophie Zelmani - Sophie Zelmani

chenjiu关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )


旧.

chenjiu的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

chenjiu的同城活动  · · · · · ·  ( 17个参加 · 25个感兴趣 )

chenjiu的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


chenjiu的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

chenjiu常去的小组(13)  · · · · · ·  ( 全部 )

身高185+与185+控
身高185+与185+控 (43815)
〓小小女人帮〓 男 3 喷子 圣母勿进
〓小小女人帮〓 男 3 ... (322946)
留几手
留几手 (5771)
我们在用生命 哈哈哈哈哈!!!
我们在用生命 哈哈哈哈... (6839)
七度空间 女人联盟
七度空间 女人联盟 (684)
傻x歌曲批判大会
傻x歌曲批判大会 (83472)
g-star
g-star (3686)
LeVI'S
LeVI'S (17470)

订阅chenjiu的收藏:
feed: rss 2.0