Panhead的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注1 )

鸿 雁
2014-08-14更新

Panhead的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

2014/9/22
2014-09-22 12:20:14
Bye Bye Bloomington.
2014/8/4
2014-08-05 09:57:34
恋旧后来会变的发臭。

Panhead关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Panhead的电影  · · · · · ·  ( 1部在看 · 363部想看 · 1270部看过 · 3个片单 )

想看
 • 鱿鱼游戏
 • 我的
 • 发掘
 • 电锯惊魂9:漩涡
 • 兹山鱼谱
看过
 • 美国犯罪故事 第一季
 • 困在时间里的父亲
 • 只有芸知道
 • 黑寡妇
 • 晶兵总动员

Panhead的音乐  · · · · · ·  ( 3张在听 · 37张想听 · 865张听过 )

在听
 • Les Rallizes Dénudés - Blind Baby Has Its Mothers Eyes
 • Keiji Haino... - Black: Implication Flooding
 • Keiji Haino - Black Blues (Violent Version)
想听
 • David Tudor - David Tudor Plays Cage and Tudor
 • 响马乐队... - 乌麦女神
 • 王凡 - 无限反复
 • FareWell Poetry - Hoping For The Invisible To Ignite
 • Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra - Fuck Off Get Free We Pour Light On Everything
Those who lit the cig with max fire.


Panhead的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Panhead的关注  · · · · · ·  ( 成员49 )

xucheng
xucheng
LLLLLLLLL
LLLLLLLLL
然潘
尼采的火锅
尼采的火锅
zeïn
zeïn
蔣不
蔣不
打口海盗
打口海盗
有猫鸬鹚
有猫鸬鹚

Panhead的同城活动  · · · · · ·  ( 5个参加 · 13个感兴趣 )

Panhead的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • 維恩埃里
 • 維恩埃里:   金融男 太猛了     2014-12-08 22:57
 • 維恩埃里
 • 維恩埃里:   沒有阿 你呢?     2014-12-08 00:34
 • 維恩埃里
 • 維恩埃里:   海德?     2014-12-07 10:02
 • lxy
 • lxy:   哦好吧,我忘了我在fb吼了一声⋯⋯     2014-02-01 02:35
 • lxy
 • lxy:   你是怎么找到(认出)我的!     2014-02-01 02:34

Panhead的豆列  · · · · · ·  ( 全部3 )

> Panhead添加的条目

订阅Panhead的收藏:
feed: rss 2.0