Brian
be good, be real, be gentle

Brian的相册  · · · · · ·  ( 创建17 · 关注0 )

Michael Lucas
2019-08-05更新
平凡不平凡
2019-04-13更新
挥汗如雨
2019-03-30更新
每一天之Kevin的...
2018-11-15更新
家有辛巴
2018-06-16更新

Brian的书  · · · · · ·  ( 4本在读 · 50本想读 · 6本读过 )

在读
 • PPP项目运作实务
 • 营销管理
 • 组织行为学
 • 公司理财
想读
 • 悲剧的诞生
 • 权力意志
 • 查拉图斯特拉如是说
 • 最好的告别
 • Sinead O'Connor

Brian的电影  · · · · · ·  ( 9部在看 · 44部想看 · 134部看过 )

Brian的音乐  · · · · · ·  ( 51张在听 · 27张想听 · 273张听过 )

在听
 • Bear Hands - Burning Bush Supper Club
 • Oskar Schuster - Záhada
 • Phil Collins - Against All Odds
 • Marsen Jules - Herbstlaub
 • Charlotte Gainsbourg - Rest
想听
 • Marsen Jules - Les Fleurs
 • Marsen Jules - Nostalgia
 • Marsen Jules - Golden
 • KUN - 构成
 • Sigur Rós - Valtari Film Experiment

Brian的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论1 )

 • 蝴蝶在大洋彼岸煽动了一下翅膀
 • 神秘肌肤
 • Brian (be good, be real, be gentle)  评论: Mysterious Skin
  蝴蝶在大洋彼岸煽动了一下翅膀,大洋的这头就波澜壮阔,风卷残云。 影片弥漫在迷失的氛围中,两个男孩8岁到19岁的故事。而19岁后的人生又将是怎样?像约瑟夫说的那样,他们两个就想两颗星星一样,消失在天涯? ...

Brian关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Brian的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

形婚档案
2014-04-29 10:08:37
网名:李青 角色: GAY QQ:421161865 微信:later 年龄:31 身高: 176 体重: 80KG 职业:IT工程师 学历:本科 固定伴侣: 有,3年 房子:有 房子是否可做婚房: 可以 车子:无 父母现居住地:东北 父母将来定居地: 成都 对形婚对象的要求 年龄:不大于我都可以。 身高:无 体重:无 职业:稳定工作 ......    (3回应)
Brian, A cool guy.

Brian的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Brian的关注  · · · · · ·  ( 成员198 )

安猪
安猪
青拾玖
青拾玖
一席YiXi
一席YiXi
黑刀
黑刀
Fying_王馥饼子
Fying_王馥饼子
瑴
布卤
布卤
三七莲华
三七莲华

Brian的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Brian
 • Brian:   be brave. 即将面临新的生活,期待ing     2016-08-23 13:14
 • [已注销]
 • [已注销]:   谢谢关注。     2013-04-22 15:40
 • M
 • M:   say hi     2010-08-12 21:47
 • 采采
 • 采采:   hi 你是想找我弟吗?     2010-07-22 23:01

Brian的同城活动  · · · · · ·  ( 23个参加 · 57个感兴趣 )

> Brian添加的条目

订阅Brian的收藏:
feed: rss 2.0