skyler的相册  · · · · · ·  ( 创建2 · 关注0 )

skyler的书  · · · · · ·  ( 15本读过 )

读过
 • NLP实践指南
 • NLP简快心理疗法
 • 跟大師學催眠:米爾頓.艾瑞克森治療實錄
 • 催眠心经
 • 我要催眠你

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • 雯雯老师
 • 雯雯老师:   最近怎么样了     2009-09-17 20:55
 • 菠菜切糕
 • 菠菜切糕:   新年快乐,心想事成,要啥有啥,牛X闪闪~     2009-01-26 21:19
 • 菠菜切糕
 • 菠菜切糕:   新年快乐,嗨皮扭夜~     2009-01-01 08:09
 • moomoofarm
 • moomoofarm:   我不懂催眠     2008-11-20 20:52
 • skyler
 • skyler:   我就是看了那布片子才迷上催眠的     2008-10-04 21:21
http://blog.sina.com.cn/u/2794740302

skyler的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

skyler的同城活动  · · · · · ·  ( 6个参加 · 8个感兴趣 )

skyler的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


skyler的豆列  · · · · · ·  ( 全部3 )

skyler常去的小组(50)  · · · · · ·  ( 全部 )

短片製作
短片製作 (4623)
免费催眠学习
免费催眠学习 (5097)
*催眠有术*
*催眠有术* (2889)
心理学交流
心理学交流 (29541)
上海豆瓣
上海豆瓣 (352150)
Derren Brown
Derren Brown (32)
心探索
心探索 (19285)
超心理学
超心理学 (8352)

订阅skyler的收藏:
feed: rss 2.0