ʕ •ɷ•ʔ关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

ʕ •ɷ•ʔ的书  · · · · · ·  ( 3本在读 · 85本想读 · 55本读过 )

在读
 • 人性论(上下)
 • 发条橙 莫扎特与狼帮
 • 爱弥儿
想读
 • 中国大历史
 • 文化记忆
 • 质性研究方法导论
 • 世界各国刑事诉讼法
 • 侦查程序原理论

ʕ •ɷ•ʔ的电影  · · · · · ·  ( 42部想看 · 68部看过 )

想看
 • 局外人
 • 七个世界,一个星球
 • 守法公民
 • 地球之盐
 • 轮到你了
看过
 • 想见你
 • 爱,死亡和机器人 第一季
 • 回魂夜
 • V字仇杀队
 • 荒蛮故事

ʕ •ɷ•ʔ的音乐  · · · · · ·  ( 2张在听 · 4张想听 · 5张听过 )

在听
 • Explosicum... - Night of Darkness
 • Chaotic Aeon... - Rehearsal
想听
 • 爆浆... - Raging Living
 • Ululate... - Back to Cannibal World
 • Original Soundtrack - 阿飞正传
 • Mansun - Attack Of The Grey Lantern
双相情感障碍患者

ʕ •ɷ•ʔ的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

ʕ •ɷ•ʔ的关注  · · · · · ·  ( 成员3 )

勾陈一
勾陈一
ford
ford
数字译文
数字译文

ʕ •ɷ•ʔ的同城活动  · · · · · ·  ( 1个参加 · 4个感兴趣 )

ʕ •ɷ•ʔ的豆列  · · · · · ·  ( 全部7 )

ʕ •ɷ•ʔ常去的小组(23)  · · · · · ·  ( 全部 )

丧心病狂攒钱小组
丧心病狂攒钱小组 (509076)
抠门女性联合会
抠门女性联合会 (406307)
法律从业者
法律从业者 (5350)
Max Weber
Max Weber (6890)
布尔迪厄
布尔迪厄 (963)
涂尔干
涂尔干 (1973)
霍克海默
霍克海默 (418)
哈贝马斯
哈贝马斯 (3356)

订阅ʕ •ɷ•ʔ的收藏:
feed: rss 2.0