Jingyi关注的小站  · · · · · ·

Jingyi的书  · · · · · ·  ( 3本想读 · 3本读过 )

想读
 • 我的愛情如此麻辣
 • 女孩
 • 编程之美
读过
 • 微笑的鱼
 • 听幾米唱歌
 • 我的心中每天开出一朵花

Jingyi的电影  · · · · · ·  ( 2部在看 · 11部想看 · 42部看过 )

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Inin Depp
 • Inin Depp:   杜杜嘟嘟 雯雯呼叫杜杜~     2011-06-05 20:07
 • Be my God
 • Be my God:   杜杜,我又来了,吼吼你...     2009-06-08 20:01
 • Be my God
 • Be my God:   杜杜...Andy结婚了...     2009-04-19 22:39
 • Be my God
 • Be my God:   杜杜~~     2008-10-29 18:34
 • OMGod=>Kimi|+E
 • OMGod=>Kimi|+E:   有点哦 哈哈     2008-10-26 20:43
blog地址:pofengsuiying.blog.hexun.com
热爱生活,并且要很好很好的活着!

Jingyi的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Jingyi的关注  · · · · · ·  ( 成员16 )

韩小暖。
韩小暖。
秋水长天
秋水长天
Inin Depp
Inin Depp
陈愉Joy Chen
陈愉Joy Chen
透明
透明
外滩画报
外滩画报
can粲然
can粲然
鱼

Jingyi的同城活动  · · · · · ·  ( 2个参加 )

Jingyi的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Jingyi的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

Jingyi常去的小组(12)  · · · · · ·  ( 全部 )

美国研究
美国研究 (17674)
岚音~~沈奇岚
岚音~~沈奇岚 (4350)
华师大·组团留学党
华师大·组团留学党 (77)
心理学交流
心理学交流 (29580)
志愿者在上海
志愿者在上海 (24607)
网球
网球 (15326)
罗迪克
罗迪克 (70)
爱看电影
爱看电影 (318104)

订阅Jingyi的收藏:
feed: rss 2.0