Qb56

Qb56关注的小站  · · · · · ·

Qb56的书  · · · · · ·  ( 84本在读 · 53本想读 · 113本读过 )

在读
 • 随风而行
 • 水浒后传
 • 水浒传(全二册)
 • 水浒全传
 • 水滸資料彙編
想读
 • 树木希林 人生遗言一百二十则
 • 北京,北京
 • 无时序的世界
 • 猎民生活日记
 • 边地记事

Qb56的音乐  · · · · · ·  ( 47张在听 · 2张想听 · 1721张听过 )

在听
 • Cocteau Twins - Otherness
 • Sinéad O'Connor - Sean-Nós Nua
 • Sinéad O'Connor - She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty
 • Sinead O'Connor - Am I Not Your Girl?
 • Sinead O'Connor - Universal Mother
想听
 • 布仁巴雅尔 Bu Ren Ba Ya Er - 雪落原野
 • Kate Bush - Hounds of Love

Qb56的电影  · · · · · ·  ( 1部在看 · 15部想看 · 334部看过 )

想看
 • 太空牛仔
 • 血腥拼图
 • 美国狙击手
 • 灰影人
 • 火车上的女孩
看过
 • 伸冤人2
 • 浮云世事
 • 老爷车
 • 毁灭之路
 • 长江图

Qb56的同城活动  · · · · · ·  ( 3个参加 · 3个感兴趣 )

> Qb56添加的条目

订阅Qb56的收藏:
feed: rss 2.0