faddei喜欢  · · · · · ·  ( 全部 )

faddei的书  · · · · · ·  ( 1本读过 )

读过
  • 小王子

faddei的电影  · · · · · ·  ( 2部想看 · 5部看过 )

想看

faddei的音乐  · · · · · ·  ( 1张听过 )

听过
  • 朴树 - 猎户星座

faddei的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

faddei的关注  · · · · · ·  ( 成员1 )

paula
paula

faddei常去的小组(9)  · · · · · ·  ( 全部 )

英语笑话
英语笑话 (6666)
医学从业者-豆瓣小事
医学从业者-豆瓣小事 (39657)
听民谣-豆瓣小事
听民谣-豆瓣小事 (80057)
植物控-豆瓣小事
植物控-豆瓣小事 (26937)
玩胶片-豆瓣小事
玩胶片-豆瓣小事 (22712)
摄影-豆瓣小事
摄影-豆瓣小事 (247654)
讲笑话-豆瓣小事
讲笑话-豆瓣小事 (72382)
技能交换-豆瓣小事
技能交换-豆瓣小事 (98566)

订阅faddei的收藏:
feed: rss 2.0