Éric Wang的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

Im Anfang war das Universum in einer großen Eierschale, und es gab nur Chaos und Dunkelheit. Aber alles war nicht tot: daran blieb ein Held des Namens Pangu. Ruhig schlief und schlief er, bis er reif war. 18 000 Jahre hatten passiert....
En/De Es/Pt Fr/It Ch/Th Thyme/der Thymian oder die Thymiane el Tomillo/o Tomilho ou Timo le Thym/il Timo 百里香 Thyme这个英文词看着就不太寻常,英文发音是 /ˈtaɪm/,14世纪后期从古法语thym或tym而来,而古法语的这个词出现于13世纪,来自...

Éric Wang的相册  · · · · · ·  ( 创建1 · 关注0 )

第一个相册
2015-05-18更新

Éric Wang的书  · · · · · ·  ( 1本在读 · 5本想读 · 44本读过 )

在读
 • Cien años de soledad
想读
 • 惶然录
 • The Satanic Verses
 • Deutschstunde
 • Rue des Boutiques Obscures
 • 午夜之子

Éric Wang的电影  · · · · · ·  ( 4部在看 · 22部想看 · 229部看过 )

想看
 • 西班牙情事2
 • 中产家庭 第一季
 • 神秘博士 第二季
 • 临时演员 第一季
 • 豪斯医生 第六季
看过
 • 疯狂的外星人
 • 中间人 第二季
 • 中间人 第三季
 • 中间人 第一季
 • 肥瑞的疯狂日记 第一季

Éric Wang的音乐  · · · · · ·  ( 1张想听 · 2张听过 )

想听
 • Ice Saranyu... - ICE WITH U
听过
 • Coralie Clément - Salle Des Pas Perdus
 • Coralie Clément - Bye Bye Beauté

Éric Wang的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Éric Wang的关注  · · · · · ·  ( 成员22 )

豆瓣读书
豆瓣读书
[已注销]
[已注销]
Oscar
Oscar
cicipig0123
cicipig0123
风剑沧月
风剑沧月
Nii
Nii
O老鼠
O老鼠
MR. E
MR. E

Éric Wang的同城活动  · · · · · ·  ( 1个感兴趣 )

Éric Wang的豆列  · · · · · ·  ( 全部2 )

Éric Wang常去的小组(41)  · · · · · ·  ( 全部 )

德语自学小组
德语自学小组 (29580)
意大利語 Italiano
意大利語 Italiano (22452)
葡萄牙语学习
葡萄牙语学习 (2063)
西语翻译
西语翻译 (8280)
德语Deutsch
德语Deutsch (72252)
英文图书翻译者之家
英文图书翻译者之家 (11908)
北京同城技能交换1
北京同城技能交换1 (40946)
巴西葡萄牙语
巴西葡萄牙语 (1069)

> Éric Wang添加的条目

订阅Éric Wang的收藏:
feed: rss 2.0