guansiwei的游戏  · · · · · ·  ( 想玩1 )

想玩
 • 红弦俱乐部 The Red Strings Club

guansiwei的书  · · · · · ·  ( 121本想读 · 24本读过 )

想读
 • 八月之光
 • 穿裤子的云
 • 萨特精选集
 • 海风中失落的血色馈赠
 • 押沙龙,押沙龙!
读过
 • 喧哗与骚动
 • 安魂曲
 • 爱丽尔
 • 荒原
 • 爱丽尔

guansiwei的电影  · · · · · ·  ( 1部在看 · 216部想看 · 161部看过 · 1个片单 )

想看
 • 唯爱永生
 • 重力小丑
 • 钢之炼金术师
 • 虫师 续章
 • 杀人鬼藤子
看过
 • 铁证悬案:真实之门 第三季
 • 铁证悬案:真实之门 第二季
 • 铁证悬案:真实之门
 • 来自新世界
 • 虫师

guansiwei的音乐  · · · · · ·  ( 1张想听 )

想听
 • The Cure - Disintegration

guansiwei的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

guansiwei的关注  · · · · · ·  ( 成员2 )

賈宏聲
賈宏聲
guansiweiNINO
guansiweiNINO

guansiwei常去的小组(21)  · · · · · ·  ( 全部 )

寺山修司
寺山修司 (5831)
石川啄木
石川啄木 (202)
里尔克
里尔克 (17663)
Franz Kafka
Franz Kafka (2364)
克尔凯郭尔
克尔凯郭尔 (6264)
海德格尔
海德格尔 (16838)
尼采
尼采 (39469)
存在主义
存在主义 (13159)

订阅guansiwei的收藏:
feed: rss 2.0