Uncle Wang喜欢  · · · · · ·  ( 全部 )

Uncle Wang的相册  · · · · · ·  ( 创建2 · 关注0 )

Gavin
2009-09-30更新
宽沟
2009-09-30更新

Uncle Wang关注的小站  · · · · · ·  ( 全部 )

Uncle Wang的书  · · · · · ·  ( 13本在读 · 18本想读 · 67本读过 )

在读
 • 艺术视听觉心理分析
 • 西方当代雕塑
 • 艺术与物性
 • 情感与形式
 • 美学原理
想读
 • 色情、耗费与普遍经济
 • The Optical Unconscious
 • 物
 • 逻辑哲学论
 • 觀察者的技術

> 浏览Uncle Wang看的杂志(1)

Uncle Wang的电影  · · · · · ·  ( 17部想看 · 69部看过 )

Uncle Wang的音乐  · · · · · ·  ( 10张在听 · 56张听过 )

在听
 • 郭德纲 - 对口相声精品集
 • 刘宝瑞 - 刘宝瑞单口相声全集
 • Ryuichi Sakamoto... - World Citizen
 • Ryuichi Sakamoto - Moto.Tronic
 • 坂本龙一 - Chasm
听过
 • Ryuichi Sakamoto - DISCORD gütninja remixes
 • Ryuichi Sakamoto - 04
 • 坂本龙一 - Smoochy
 • Ryuichi Sakamoto - Sweet Revenge
 • Alva Noto... - Vrioon
凡是能够说的事情,都能够说清楚;凡是不能说的事情,就应该保持沉默

Uncle Wang的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

Uncle Wang的关注  · · · · · ·  ( 成员35 )

方枪枪
方枪枪
王春辰
王春辰
清风老舅
清风老舅
颜彦清
颜彦清
yi
yi
relation
relation
céline
céline
克氏的爱
克氏的爱

Uncle Wang的同城活动  · · · · · ·  ( 17个参加 · 31个感兴趣 )

Uncle Wang的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


Uncle Wang的豆列  · · · · · ·  ( 全部4 )

> Uncle Wang添加的条目

订阅Uncle Wang的收藏:
feed: rss 2.0