atta关注的小站  · · · · · ·

atta的评论  · · · · · · · · · ·  ( 评论4 )

atta的书  · · · · · ·  ( 18本读过 )

读过
 • 白银时代
 • 青铜时代
 • 黄金时代
 • 达·芬奇密码
 • 百年孤独

atta的电影  · · · · · ·  ( 2部在看 · 5部想看 · 139部看过 )

atta的音乐  · · · · · ·  ( 3张在听 · 2张听过 )

在听
 • Maximilian Hecker - I am Falling Now
 • 周杰伦 - 十一月的萧邦
 • Declan Galbraith - Tell Me Why
听过
 • 高晓松 - 青春无悔
 • 王菲 - 菲比寻常 Faye Wong Live

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • atta
 • atta:   呵呵,谢谢,你也好啊!     2008-01-17 23:55
 • 繁幕。
 • 繁幕。:   给大眼睛问好了。:)     2008-01-17 15:21
 • atta
 • atta:   哈哈,没吓着吧?     2008-01-07 22:31
 • 刘小昭
 • 刘小昭:   眼睛好吓人     2008-01-07 10:39
blog地址:bolee.org/blog/index.php

atta的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

atta的关注  · · · · · ·  ( 成员31 )

[已注销]
[已注销]
已注销
已注销
流动的码头
流动的码头
已注销
已注销
Alyzq
Alyzq
Effy
Effy
铅屑
铅屑
[已注销]
[已注销]

atta的同城活动  · · · · · ·  ( 2个参加 )

atta的线上活动  · · · · · ·  ( 全部 )


atta的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

atta常去的小组(13)  · · · · · ·  ( 全部 )

租房小组
租房小组 (681614)
五道口
五道口 (30331)
偷偷爱着你
偷偷爱着你 (39)
北京豆瓣
北京豆瓣 (96076)
blogger
blogger (12585)
一代枭雄
一代枭雄 (17)
五道口吃喝玩乐组
五道口吃喝玩乐组 (3724)
五道口租房
五道口租房 (7233)

> atta去过的地方

订阅atta的收藏:
feed: rss 2.0