Verve Jazz Masters ( I I 5 )

Ben✨
来自: Ben✨ (London) 2011-03-04创建   2012-05-26更新

36人
146 人关注
来自:豆瓣音乐
8.9 (58人评价)
表演者 : Various Artists
发行时间 : 1996-09-24
来自:豆瓣音乐
8.7 (72人评价)
表演者 : Toots Thielemans
发行时间 : 1996-09-24
来自:豆瓣音乐
9.6 (77人评价)
表演者 : Nina Simone
流派 : 爵士
发行时间 : 1996-09-24
来自:豆瓣音乐
8.5 (55人评价)
表演者 : George Shearing
发行时间 : 1996-05-21
来自:豆瓣音乐
8.5 (68人评价)
表演者 : Herbie Mann
发行时间 : 1996-05-21
来自:豆瓣音乐
8.8 (43人评价)
表演者 : Harry James
发行时间 : 1996-05-21
来自:豆瓣音乐
8.5 (71人评价)
表演者 : Woody Herman
发行时间 : 1996-03-19
来自:豆瓣音乐
9.4 (95人评价)
表演者 : Stan Getz
发行时间 : 1996-03-19
来自:豆瓣音乐
8.9 (44人评价)
表演者 : Maynard Ferguson
发行时间 : 1996-03-19
来自:豆瓣音乐
9.0 (185人评价)
表演者 : Blossom Dearie
流派 : 爵士
发行时间 : 1996-03-19
来自:豆瓣音乐
9.0 (65人评价)
表演者 : Sonny Stitt
发行时间 : 1995-09-26
来自:豆瓣音乐
9.3 (211人评价)
表演者 : Anita O'Day
发行时间 : 1995-09-26
来自:豆瓣音乐
9.0 (19人评价)
表演者 : Oliver Nelson
发行时间 : 1995-09-26
来自:豆瓣音乐
9.4 (103人评价)
表演者 : Billie Holiday
发行时间 : 1995-09-26
来自:豆瓣音乐
9.3 (115人评价)
表演者 : Ella Fitzgerald
流派 : 爵士
发行时间 : 1995-08-22
来自:豆瓣音乐
9.0 (103人评价)
表演者 : Kenny Burrell
流派 : 爵士
发行时间 : 1995-08-22
来自:豆瓣音乐
8.0 (46人评价)
表演者 : Clifford Brown / Max Roach Quintet
发行时间 : 1995-08-22
来自:豆瓣音乐
9.2 (70人评价)
表演者 : Ben Webster
发行时间 : 1995-04-18
来自:豆瓣音乐
8.9 (71人评价)
表演者 : Sarah Vaughan
流派 : 爵士
发行时间 : 1995-04-18
来自:豆瓣音乐
9.3 (121人评价)
表演者 : Tal Farlow
发行时间 : 1995-04-18
来自:豆瓣音乐
9.2 (65人评价)
表演者 : Dinah Washington
发行时间 : 1994-11-08
来自:豆瓣音乐
8.2 (83人评价)
表演者 : Cal Tjader
流派 : 爵士
发行时间 : 1994-11-08
来自:豆瓣音乐
8.8 (78人评价)
表演者 : Django Reinhardt
发行时间 : 1994-11-08
来自:豆瓣音乐
8.9 (75人评价)
表演者 : Oscar Peterson
流派 : 爵士
发行时间 : 1994-11-08
来自:豆瓣音乐
9.1 (83人评价)
表演者 : Gerry Mulligan
流派 : 爵士
发行时间 : 1994-11-08
<前页 1 2 3 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

最新留言  · · · · · ·  ( 全部 )

Ben✨的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )