2018

Humbug
来自: Humbug (北京) 2017-09-19创建   2018-11-04更新

5 人关注
来自:豆瓣音乐
9.0 (70人评价)
表演者 : The Ocean
发行时间 : 2018-11-02
来自:豆瓣音乐
8.9 (64人评价)
表演者 : µ-Ziq
流派 : 电子
发行时间 : 2018-04-13
来自:豆瓣音乐
8.3 (538人评价)
表演者 : DJ Koze
流派 : 电子
发行时间 : 2018-05-04
来自:豆瓣音乐
7.7 (25人评价)
表演者 : The Orb
发行时间 : 2018-06-22
来自:豆瓣音乐
8.2 (232人评价)
表演者 : Death Grips
流派 : 说唱
发行时间 : 2018-06-22
来自:豆瓣音乐
8.1 (1765人评价)
表演者 : Beach House
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-05-11
来自:豆瓣音乐
8.7 (18人评价)
表演者 : PinioL
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-03-22
来自:豆瓣音乐
8.4 (546人评价)
表演者 : Oneohtrix Point Never
流派 : 电子
发行时间 : 2018-06-01
来自:豆瓣音乐
8.5 (13人评价)
表演者 : Arena
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-05-25
来自:豆瓣音乐
(8人评价)
表演者 : 3RDegree
发行时间 : 2018-04-30
来自:豆瓣音乐
9.0 (156人评价)
表演者 : Amorphis
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-05-18
来自:豆瓣音乐
7.7 (387人评价)
表演者 : Jon Hopkins
流派 : 电子
发行时间 : 2018-05-04
来自:豆瓣音乐
8.4 (139人评价)
表演者 : Rival Consoles
流派 : 电子
发行时间 : 2018-04-13
来自:豆瓣音乐
8.8 (311人评价)
表演者 : Sleep
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-04-20
来自:豆瓣音乐
8.1 (68人评价)
表演者 : Tesseract
发行时间 : 2018-04-20
来自:豆瓣音乐
9.2 (48人评价)
表演者 : Antlers
发行时间 : 2018-05-04
来自:豆瓣音乐
8.6 (135人评价)
表演者 : Mouse on Mars
流派 : 电子
发行时间 : 2018-04-13
来自:豆瓣音乐
8.9 (89人评价)
表演者 : Alva Noto
流派 : 电子
发行时间 : 2018-03-16
来自:豆瓣音乐
8.9 (71人评价)
表演者 : bvdub
流派 : 电子
发行时间 : 2018-03-30
来自:豆瓣音乐
8.8 (48人评价)
表演者 : THE CARETAKER
发行时间 : 2018-04-06
来自:豆瓣音乐
8.7 (58人评价)
表演者 : Rivers of Nihil
发行时间 : 2018-03-16
来自:豆瓣音乐
9.0 (23人评价)
表演者 : GLEB KOLYADIN
流派 : 摇滚
发行时间 : 2018-02-27
来自:豆瓣音乐
7.8 (19人评价)
表演者 : Submotion Orchestra
流派 : 电子
发行时间 : 2018-03-16
来自:豆瓣音乐
9.4 (12人评价)
表演者 : SAMURAI OF PROG
发行时间 : 2018-02-02
评语:*
回复
来自:豆瓣音乐
8.0 (18人评价)
表演者 : Weedpecker
发行时间 : 2018-01-12
<前页 1 2 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

Humbug的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )