NAME

兮小木
来自: 兮小木 (杭州) 2009-11-26创建   2016-11-26更新

来自:豆瓣音乐
8.6 (708人评价)
表演者 : FareWell Poetry
发行时间 : 2011-09-26
来自:豆瓣音乐
8.3 (154人评价)
表演者 : Líam
流派 : 摇滚
发行时间 : 2011
来自:豆瓣音乐
8.2 (216人评价)
表演者 : Followed By Ghosts
流派 : 摇滚
发行时间 : 2008-07-15
来自:豆瓣音乐
8.6 (95人评价)
表演者 : ef + molia falls + scraps of tape
发行时间 : 2005
来自:豆瓣音乐
8.4 (200人评价)
表演者 : Every Silver Lining Has A Cloud
发行时间 : 2011-05-10
来自:豆瓣音乐
8.4 (84人评价)
表演者 : The Burning Paris
发行时间 : 2003-01-28
来自:豆瓣音乐
8.3 (449人评价)
表演者 : A Slow In Dance
流派 : 摇滚
发行时间 : 2008
来自:豆瓣音乐
8.8 (1833人评价)
表演者 : The Best Pessimist
发行时间 : 2009-11
来自:豆瓣音乐
7.7 (265人评价)
表演者 : A New Silent Corporation
发行时间 : 2009-05-13
来自:豆瓣音乐
8.4 (2024人评价)
表演者 : Balmorhea
发行时间 : 2009-03-10
来自:豆瓣音乐
8.1 (523人评价)
表演者 : If These Trees Could Talk
流派 : 摇滚
发行时间 : 2009-03
来自:豆瓣音乐
7.7 (75人评价)
表演者 : HC-B
发行时间 : 2009
来自:豆瓣音乐
9.2 (452人评价)
表演者 : Matt Elliott
发行时间 : 2013-11-25
来自:豆瓣音乐
9.0 (733人评价)
表演者 : The Last Sighs Of The Wind
流派 : 摇滚
发行时间 : 2012-02-22
来自:豆瓣音乐
8.0 (838人评价)
表演者 : Godspeed You! Black Emperor
流派 : 摇滚
发行时间 : 2015-03-27
来自:豆瓣音乐
8.8 (264人评价)
表演者 : Triple Smash
发行时间 : 2009-10-07
来自:豆瓣音乐
8.7 (258人评价)
表演者 : The Fall
流派 : 摇滚
发行时间 : 1985
来自:豆瓣音乐
7.9 (426人评价)
表演者 : Sleater-Kinney
流派 : 摇滚
发行时间 : 2015-01-20
来自:豆瓣音乐
8.1 (183人评价)
表演者 : Hors Sujet
发行时间 : 2008
来自:豆瓣音乐
7.9 (144人评价)
表演者 : Halves
发行时间 : 2008-06-16
来自:豆瓣音乐
8.8 (2614人评价)
表演者 : Moonlit Sailor
流派 : 摇滚
发行时间 : 2008-05
来自:豆瓣音乐
8.2 (293人评价)
表演者 : WakeThisDay
发行时间 : 2008
来自:豆瓣音乐
8.8 (4776人评价)
表演者 : RQTN
发行时间 : 2008
来自:豆瓣音乐
8.5 (4660人评价)
表演者 : Pg.lost
流派 : 摇滚
发行时间 : 2008-10-07
来自:豆瓣音乐
7.7 (163人评价)
表演者 : Bitcrush
发行时间 : 2008-02-26
<前页 1 2 3 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

兮小木的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )