so what

Sciatica
来自: Sciatica (北京) 2014-02-14创建   2014-02-15更新
1 人关注
来自:豆瓣音乐
8.1 (548人评价)
表演者 : 爆浆 / Explosicum
流派 : 摇滚
发行时间 : 2008-01
来自:豆瓣音乐
8.1 (143人评价)
表演者 : Heathen
流派 : 摇滚
发行时间 : 2009-10-13
来自:豆瓣音乐
9.3 (33人评价)
表演者 : Frank Sinatra
流派 : 爵士
发行时间 : 2007-06-05
来自:豆瓣音乐
9.0 (24人评价)
表演者 : 法兰克辛纳屈 Frank Sinatra
发行时间 : 2000-02-29
来自:豆瓣音乐
8.2 (10人评价)
表演者 : Dean Martin
发行时间 : 2009-10-06
来自:豆瓣音乐
7.5 (1192人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 流行
发行时间 : 2009-11-11
来自:豆瓣音乐
8.1 (19人评价)
表演者 : Keely Smith
发行时间 : 2002-10-22
来自:豆瓣音乐
9.3 (255人评价)
表演者 : Frank Sinatra
流派 : 爵士
发行时间 : 1990-10-25
来自:豆瓣音乐
(6人评价)
表演者 : James Darren
流派 : 爵士
发行时间 : 2001-07-10
来自:豆瓣音乐
8.6 (1663人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 爵士
发行时间 : 2001
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (2851人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 流行
发行时间 : 2000
来自:豆瓣音乐
8.6 (714人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 摇滚
发行时间 : 1998-10-26
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
7.4 (676人评价)
表演者 : Robbie Williams
发行时间 : 2005
来自:豆瓣音乐
7.4 (683人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 电子
发行时间 : 2006-10-30
来自:豆瓣音乐
8.0 (351人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 流行
发行时间 : 1998-12-01
来自:豆瓣音乐
8.1 (1239人评价)
表演者 : Robbie Williams
流派 : 流行
发行时间 : 2002
来自:豆瓣音乐
9.6 (176人评价)
表演者 : James Brown
流派 : 放克/灵歌/R&B
发行时间 : 1993-03-23
评语:jpori
回复
来自:豆瓣音乐
8.5 (13人评价)
表演者 : Cassandra Reed
发行时间 : 2003-07-22
来自:豆瓣音乐
8.1 (8897人评价)
表演者 : Norah Jones
流派 : 爵士
发行时间 : 2007-01-30
来自:豆瓣音乐
8.6 (17人评价)
表演者 : Sarah Vaughan
发行时间 : 2006-10-03
来自:豆瓣音乐
8.7 (338人评价)
表演者 : Glay
流派 : 摇滚
发行时间 : 2002
评语:nor im
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (5387人评价)
表演者 : Savage Garden
流派 : 流行
发行时间 : 1999
评语:im
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (2452人评价)
表演者 : Savage Garden
流派 : 流行
发行时间 : 22 November, 2005
评语:im
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (16人评价)
表演者 : Sarah Vaughan
发行时间 : 2006
来自:豆瓣音乐
(9人评价)
表演者 : The Delfonics
流派 : 放克/灵歌/R&B
发行时间 : 2000-01-11

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

Sciatica的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )