Fou Ts'ong

小皮特
来自: 小皮特 (上海) 2009-09-17创建   2010-12-24更新
7人
41 人关注
来自:豆瓣音乐
9.4 (90人评价)
表演者 : Fou Ts'Ong
流派 : 古典
发行时间 : 2011-01-11
评语:http://u.115.com/file/f3e6c11b28
回复
来自:豆瓣音乐
9.4 (47人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
发行时间 : 1976
来自:豆瓣音乐
9.2 (56人评价)
表演者 : 傅聪 Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 1990
评语:
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (72人评价)
表演者 : Debussy / Fou Ts'Ong
流派 : 古典
发行时间 : 2003-02-04
评语:2003 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (19人评价)
表演者 : Fou Ts'ong / POLISH CHAMBER ORCHESTRA
发行时间 : 2003
评语:2004 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
8.8 (170人评价)
表演者 : 傅聪
流派 : 古典
发行时间 : 2001-07-10
评语:2001 - Carlton Classics
回复
来自:豆瓣音乐
9.3 (82人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 1993-05-18
评语:1993 - Sony
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (26人评价)
表演者 : Fou Ts'ong / Muhai Tang / Sinfonia Varsovia
流派 : 古典
发行时间 : 2004-01-06
评语:2004 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.4 (263人评价)
表演者 : Fou Ts'ong / 傅聪
流派 : 古典
发行时间 : 2003-04-08
评语:2003 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (50人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 2005-10-11
评语:2005 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
8.9 (63人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 1994-05-03
评语:1994 - Sony
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (68人评价)
表演者 : Fou Ts'ong / Sinfonia Varsovia
流派 : 古典
发行时间 : 2003
评语:2007 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.6 (54人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 2009-11-10
来自:豆瓣音乐
9.5 (53人评价)
表演者 : 傅聰(Fou Ts'ong) / Sinfonia Varsovia
发行时间 : 2004-04-06
评语:2004 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (38人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
发行时间 : 2005-01-04
评语:2005 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
8.8 (28人评价)
表演者 : Fou Ts'ong
发行时间 : 2007-07-10
评语:2007 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.3 (41人评价)
表演者 : 傅聪 Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 2003-09-02
评语:2003 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.7 (46人评价)
表演者 : Fou Tsong / Composer:Schubert
发行时间 : 1999-01-26
评语:1999 - Meridian
回复
来自:豆瓣音乐
9.4 (1606人评价)
表演者 : 傅聪 Fou Ts'ong
流派 : 古典
发行时间 : 1993-05-18
评语:1993 - Sony
回复
来自:豆瓣音乐
9.3 (99人评价)
表演者 : Chopin / Fou Ts'Ong
流派 : 古典
发行时间 : 1993-08-25
评语:1993 - Collins Classics
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

小皮特的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )